DRIVE skal være den beste organisasjonen til å gjøre en positiv endring i livet for ungdom som trenger det aller mest.

DRIVE – TIDENES SATSNING PÅ SÅRBAR OG RISIKOUTSATT UNGDOM

Situasjonen for sårbar ungdom, er svært alvorlig. Pandemiens følger med nedstenging av skoler og fritidstilbud, har gitt gruppen ytterligere belastning og sten til byrden for mange med direkte innvirkning på mental og fysisk helse. Konsekvensene er store for både individ og samfunn. DRIVE ønsker å gjøre noe med dette!

DRIVE skal være den beste organisasjonen til å gjøre en positiv endring i livet for ungdom som trenger det aller mest.

For å oppnå dette, har vi etablert et forebyggende og bærekraftig DRIVE-konsept som inneholder ulike aktivitetstilbud for ungdom mellom 11 og 25 år. DRIVE er profesjonell, har lang erfaring og et sterkt fokus på dokumentasjon og kvalitetssikring, ref Veritas og SINTEF.

Med DRIVE-konseptet, skifter organisasjonen navn fra «Drive for life» til «DRIVE».

Våre biler kategori

Hva er DRIVE

DRIVE er en sosial entreprenør, organisert som et aksjeselskap med ideelle vedtekter og registrert i Frivillighetsregisteret. DRIVE har lang erfaring med forebyggende arbeid inn mot sårbar og risikoutsatt ungdom i samarbeid med flere enn 60 kommuner og lokalsamfunn i Norge.

Les mer >
Våre biler kategori

DRIVEs programmer

DRIVE er opptatt av at all ungdom blir sett og opplever mestring. Gjennom våre programmer og aktiviteter, får ungdom hjelp til å finne sin «drive» og bli den beste versjonen av seg selv. DRIVE-filosofien ligger til grunn i alt vi gjør.

Les mer >
Våre biler kategori

DRIVEs resultater

DRIVE har et sterkt fokus på måling og dokumentasjon. SINTEF og VERITAS har siden 2014 evaluert vårt forebyggende arbeid og dokumentert arbeidets samfunnsmessige effekt. Vi vet bl.a at 87% av våre ungdommer står minimum ett år lengre i skolen, enn ungdom uten en Drive for life-klubb.

Les mer >

BAKGRUNN

Organisasjonen ble startet i 2009 av Knut Ove Børseth da han ble Europamester i rallycross. Som forbilde og rollemodell, møtte han ulike uorganiserte ungdommer som mistrivdes på skolen og manglet et team å være en del av. Dette inspirerte han voldsomt, og ønske om å gjøre en forskjell for sårbar ungdom, la grunnlaget for etableringen av organisasjonen.

Knut Ove inviterte sårbar ungdom inn i små team og la til rette for interessante og spennende aktiviteter der alle ble sett og fikk oppleve mestring, alt organisert av lojale og trygge voksenpersoner. Unike historier ble skapt som dokumenterte det markante behovet og at filosofien til Knut Ove faktisk fungerte. Hver og en ungdom fikk på sin individuelle måte finne sin DRIVE i ett trygt og inspirerende team.

Etter over 12 års erfaring og et «annerledes-år» der pandemien har satt merkbare spor, inngikk Knut Ove Børseth et samarbeid med Atle Vårvik, MOTs grunnlegger. Målet med samarbeidet er å videreutvikle Drive for life til å bli den beste og mest komplette organisasjonen til å gjøre en positiv endring i livet for ungdom som trenger det aller mest. Med Knut Ove Børseth som grunnlegger og Atle Vårvik som medskaper, vil DRIVE sette tydelige spor og gjøre en stor forskjell for et stort antall sårbar og riskoutsatt ungdom.

FIND YOUR DRIVE

VISJON: Skape en positiv endring for ungdom som trenger det aller mest.

OPPDRAG: DRIVE skal være leverandør av beskyttelsesfaktorer til sårbar og risikoutsatt ungdom, gjennom aktiviteter og samarbeid med lokalsamfunnet.

I DRIVE skal alle få mulighet til å oppleve mestring og tilhørighet.

DRIVE-FILOSOFIEN: Find your drive! Stronger together!

THE DRIVE WAY: Profesjonell, Ekte, Inspirerende og Samlende.